top of page

Past presidents

1987~1988
26~27 session

Zheng Zhaoming
Chao-Ming Cheng

1989~1990
28~29 session

Hanami
Mau-Sun Hua

1991~1992
30~31 session

Lin Bangjie
Pang-Chieh Lin

1993~1994
32~33
SESSION

Huang Rong Village
Jong-Tsun Huang

1995~1996
34~35 session

Zeng Zhilang
Ovid JL Tzeng

1997
36th

Xu Jiahong
Chia-Hung Hsu

1998~1999
37~38 
SESSION

Zhuang Zhongren
Chong-Jen Chuang

2000~2001
39~40 session

Wu Yingzhang
En-Chang Wu

2002~2003
41~42 session

Liu Zhaoming
Chao-Ming Liu

2004~2005
43~44 session

Ke Huawei
Hwa-wei Ko

2006~2007
45~46 session

Zheng Bo Huan
Bor-Shiuan Cheng

2008~2009
47~48 session

Weng Lizhen
Li-Jen Weng

2010~2011
49th

Ke Huizhen
Huei-Chen Ko

2012~2013
50th

Yan Naixin
Nai-Shing Yen

2014~2015
51st

Chen Xuezhi
Hsueh-Chih Chen

2016~2017
52nd

Xie Shulan
Shulan Hsieh

2018~2019
53RD

Ye Guanghui

Kuang-Hui Yeh

2020~2021
54TH

Wang Manying

Man-Ying Wang

bottom of page